Axalta
..
Achtergrond

De marketingdienst van Axalta creëert en onderhoudt technische bladen/handleidingen voor meer dan 3000 SKU’s in 27 talen. Het aanmaken en onderhouden van al deze documenten gebeurde door 4 FTE’s. De originele versie van deze documenten werd telkens samengesteld met data en veiligheidszinnen van R&D, de foto’s kwamen van de marketingafdeling en die gegevens werden verder aangevuld met vrije tekst. De originele versie werd dan voor vertaling naar 27 gespecialiseerde vertalers gestuurd. In de vertaalde documenten werd gecheckt of de data klopten en de lay-out werd aangepast omdat de vertalingen vaak langer bleken dan de originele tekst.

Uitdaging

Axalta wilde dit proces automatiseren zodat er na het samenstellen van het basisdocument geen werk voor vertalingen en controle meer nodig is, maar de uniformiteit en standaardisatie van het eindresultaat gegarandeerd blijft.

Oplossing

We zorgden voor een webapplicatie (gebaseerd op een databank) die de nodige gegevens uit de R&D-databank haalt, de foto’s uit de marketingdatabank neemt, zoveel mogelijk iconen gebruikt en standaardzinnen uit een vertaaldatabank pakt. De applicatie zet al die inhoud netjes in een document met de juiste lay-out en in 27 talen. Het resultaat is een pdf die niemand nog hoeft na te kijken. Het menselijke werk beperkt zich bij een nieuw product dus tot het definiëren van welke gegevens op het document moeten komen. Wanneer data of foto’s wijzigen, worden de documenten automatisch geüpdatet. Als nieuwe zinnen nodig blijken, ontvangen vertalers een melding en kunnen ze deze rechtstreeks in de vertaaldatabase ingeven.

De productiviteitsverbetering is gigantisch. Er werkt nu nog maar 1 i.p.v. 4 FTE’s aan de documenten. De duurtijd vanaf de introductie van nieuw document tot het eindresultaat in 27 talen ging van 3 maanden naar 1 dag en er werden substantieel minder fouten in de gepubliceerde documenten gemaakt.

Quick
..
Achtergrond

De menu- en reclameschermen, promotieacties en muziek in de restaurants werden aangestuurd door verschillende systemen en moesten worden aangezet door het lokale restaurant.

Uitdaging

Quick vroeg aan Coteng om een geconnecteerde oplossing te bedenken waardoor alle schermen en muziek in de restaurants - individueel of in groep - vanuit een centraal punt en een geïntegreerd systeem via het internet kunnen aangestuurd worden. De content moest hierbij autonoom blijven afspelen ook wanneer de internetverbinding zou wegvallen.

Oplossing

Coteng ontwikkelde een applicatie voor het centrale marketingdepartment. Via deze applicatie kan je bepalen wat er op een bepaald scherm, in een bepaald restaurant, op een bepaald tijdstip moet worden getoond met of zonder geluid/muziek. De gebruikers kunnen video’s, foto’s, presentaties, livebeelden, rollende tekst of combinaties hiervan laten afspelen. In deze applicatie worden de verschillende soorten inhoud met muziek gecombineerd tot een Play list die meteen ge-previewed kan worden en per week in een schema gepubliceerd wordt. Om te voorkomen dat schermen uitvallen wanneer het internet wegvalt - wat gebeurt bij de klassieke streamingtechnologie - wordt content voor een volledig schema op de lokale schermen gebufferd en herhaald tot er nieuwe content beschikbaar is.

Axalta
..
Achtergrond

Als leverancier van autolak helpt Axalta carrosseriebedrijven om hun productiviteit te verbeteren. Hiervoor moeten veel data verzameld worden over de dagelijkse werking van het bedrijf: werkuren per reparatie, verbruik van verf en andere goederen die nodig zijn voor de herstelling. Wanneer deze gegevens vergaard zijn, kunnen een aantal KPI’s worden berekend die aangeven waar verbetering mogelijk is. Voor een consultancydienst is zo’n dienst leveren een tijdrovende en dure aangelegenheid die regelmatig moet worden herhaald om effectief te zijn.

Uitdaging

Het uitwerken van een oplossing zodat de eigenaars van carrosseriebedrijven permanent hun productiviteit/rendabiliteit kunnen evalueren.

Oplossing

We ontwikkelden een webapplicatie die:

  • via barcodescanning of manuele ingave werkuren aan een voertuig per taak registreert (schuren, primer zetten, enz.);
  • via weegschalen en of manuele ingave het verbruik van verf per wagen bijhoudt;
  • via scanning of manuele ingave het verbruik van andere goederen (tape, schuurpapier, afplakfolie, enz.) per wagen registreert
De applicatie laat de eigenaar toe om in real-time de processen in zijn zaak te monitoren en te managen. Er zijn altijd een aantal vooraf bepaalde KPI’s beschikbaar (numeriek of grafisch) zodat de eigenaar weet waar bijsturing nodig is.

Standox
..
Achtergrond

Salesmensen bij Axalta spenderen tot 10 % van hun tijd aan het maken van offertes. Dat is een omslachtig proces omdat deze mensen zelf geen toegang hebben tot SAP. Ze moesten de prijsinformatie opzoeken in een spreadsheet (duizenden SKU’s). Doordat SAP een andere producthiërarchie hanteert dan wat de sales gebruikte, was het bovendien moeilijk zoeken in die lijst. Foto’s van de producten moesten in een marketingdatabank gezocht worden en via de copy-paste-functie in de offerte worden gezet. Omdat de producten van Axalta mogelijks solventen bevatten, moeten de offertes ook de hoeveelheid van deze producten vermelden. Deze informatie moest uit nog een andere databank worden gehaald. Tenslotte zette de verkoper al die info samen met een begeleidende tekst in een Word document. Aangezien iedereen dit op zijn eigen manier deed, ontbrak er bovendien een uniforme lay-out in de gemaakte offertes.

Uitdaging

Axalta vroeg aan Coteng om het proces te automatiseren zodat verkopers niet langer tijd verliezen met het maken van offertes.

Oplossing

Een webapplicatie die salesmensen kunnen gebruiken vanop eender welke locatie was onze oplossing. De prijsgegevens worden nu automatisch uit SAP gehaald en gegroepeerd volgens klantvriendelijke producthiërarchie. De bijhorende foto’s worden automatisch uit de marketingdatabank genomen en de solventwaarden uit een R&D-applicatie. Dit alles wordt in een nette lay-out gepast volgens de Axalta-huisstijl. Verder controleert de applicatie of de verkoper zich aan de afgesproken regels voor het geven van kortingen houdt en indien nodig wordt de manager van de verkoper automatisch gevraagd om een uitzondering goed te keuren. Wanneer de potentiële klant de offerte goedkeurt, worden de prijzen met bijhorende klant specifieke korting in SAP opgeladen.

BNP Paribas Fortis
..
Achtergrond

BNP Paribas Fortis werkt al jaren met een op maat gemaakte communicatiegateway van Coteng. Deze zorgt voor de integratie van verschillende businessapplicaties die direct of indirect te maken hebben met e-mail, fax en sms. Sinds 2018 zijn financiële instellingen verplicht, in het kader van MiFID II, om van alle gepersonaliseerde publiciteit een kopie te archiveren. Het systeem dat de bank vandaag gebruikt om publiciteit via e-mail te versturen heeft die mogelijkheid niet.

Uitdaging

De bank vroeg ons om de e-mails te archiveren in een algemeen ondersteund formaat dat de e-mails kan weergeven zoals die aan de klant getoond werden. Hieraan moesten tags toegevoegd worden om zoeken in het archief mogelijk te maken. Zulke publiciteitscampagnes genereren vaak tienduizenden e-mails per uur. Om deze stromen te verwerken is een performante applicatie noodzakelijk.

Oplossing

Aan de bestaande gateway werden modules toegevoegd om e-mailberichten met publiciteit op naam om te zetten naar een pdf-formaat en ze te voorzien van de nodige tags (campagne, klant,… ). Deze files worden afgeleverd aan de standaard applicatie die ze archiveert zoals voorgeschreven in de MiFID-II-wetgeving