Chemische Industrie

Axalta

..

Energie besparen met intelligente app

Energiekost verminderen door het juiste product

Axalta wil als autolakkenfabrikant carrosseriebedrijven helpen energie te besparen. De meeste autolakken moeten in een oven bij 60° gedroogd worden. In haar gamma heeft Axalta ook een productlijn extra snel drogende producten die een grote invloed kunnen hebben op de energiekost van het carrosseriebedrijf. Minder energieverbruik betekent in de meeste gevallen ook minder CO2 uitstoot. Om dit substantieel voordeel te kunnen aantonen aan carrosseriebedrijven wilde Axalta graag een eenvoudig te gebruiken tool laten ontwikkelen. Deze tool zou het voordeel moeten berekenen aan de hand van de verschillende parameters die de kost beïnvloeden zoals bijvoorbeeld het type oven, de ventilatievolumes, de omgevingstemperatuur en het aantal wagens enz. Parameters die verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Op korte termijn app ontwikkelen

Axalta wilde graag inspelen op de actualiteit, namelijk de stijgende energieprijzen en de aandacht voor verminderde CO2 uitstoot. Het was dus van belang om op heel korte termijn de tool te ontwikkelen. De tool moest aangeven hoeveel kan bespaard worden op energiekosten en CO2 uitstoot bij gebruik van de sneldrogende verf van Axalta. De besparing moest aangetoond worden ten opzichte van andere verfproducten van de fabrikant zelf en ten opzichte van de concurrentie. De tool moest bruikbaar zijn in 35 landen, zowel door verkopers van Axalta zelf als door distributeurs.

App berekent energiekost per soort product

Coteng ontwikkelde een app op maat waarin de energiekost alsook de CO2 uitstoot kan worden berekend. De gebruiker kan op een eenvoudige manier de parameters voor een bepaald bedrijf ingeven zoals de opwarmtijd van de oven, de gasprijs, het luchtdebiet, het uurloon, enz. Kent hij enkele parameters niet dan kan hij een default gebruiken. De impact op jaarbasis van elke parameterwijziging is direct zichtbaar in het grafisch dashboard dat de verschillen tussen de vergeleken concurrentiële producten duidelijk visualiseert.

De app gaat nog een stap verder. Ook de impact op de productiviteit van het carrosseriebedrijf wordt berekend. Wanneer een verfproduct bijvoorbeeld in minder lagen kan worden aangebracht, kan er worden bespaard op werkuren. In combinatie met de kortere droogtijden zorgt dit ervoor dat met hetzelfde personeel en gelijke infrastructuur meer wagens per dag kunnen worden hersteld.

De app voorziet de mogelijkheid om dit in werkelijkheid te testen. Het carrosseriebedrijf kan enkele testen opzetten om werktijden te meten tijdens het lakken van enkele testvoorwerpen zoals een motorkap met verschillende soorten en merken verf. Die gemeten duurtijden worden door de app gebruikt om productiviteitsverschillen tussen de vergeleken producten op jaarbasis te berekenen.

Deze tool wordt door de verkopers en de dealers van Axalta ingezet om het voordeel van hun snel drogende verf te bewijzen en te kwantificeren voor een specifiek carrosseriebedrijf. Een uiterst belangrijk verkoopsargument in tijden van hoge energieprijzen.

Handige verkoopstool

De app is door de gebruikers enthousiast onthaald. Allereerst moeten ze zelf slechts een beperkt aantal parameters ingeven. De Axalta product portfolio en producteigenschappen worden namelijk uit bestaande Axalta databanken geladen en up-to-date gehouden. Andere data kunnen door de beheerder van de app op Europees niveau voorbereid worden waardoor de gebruiker deze eenvoudig kan aanklikken.

Verder worden gebruikers bij het opzetten van een vergelijking in de app stap voor stap begeleid met een wizard. Hierdoor voelen ze zich zelfverzekerd in het bijzijn van de (potentiële) klant.

Van idee bespreking tot uiteindelijke oplevering werd de ontwikkeling van deze app op drie maanden afgerond.

..
..
..

Axalta

..

Hoe slimme software op maat zorgt voor meer productiviteit

Technische fiches samenstellen en onderhouden

De marketingdienst van Axalta creëert en onderhoudt technische fiches/handleidingen voor meer dan 3000 SKU’s in 27 talen. 4 FTE’s waren bevoegd voor het aanmaken en onderhouden van alle documenten.

Dit was hun oorspronkelijke werkwijze:

 • De originele versie van de documenten werd telkens samengesteld met data en veiligheidszinnen van R&D, de foto’s kwamen uit de marketingafdeling en die gegevens werden verder aangevuld met vrije tekst.
 • De originele versie werd voor vertaling naar 27 gespecialiseerde vertalers gestuurd.
 • In de vertaalde documenten werd gecheckt of de data klopten en de lay-out werd aangepast omdat de vertalingen vaak langer bleken dan de originele tekst.

Van manueel samenstellen tot proces automatisatie

Axalta wilde dit proces automatiseren zodat er na het samenstellen van het basisdocument geen werk voor vertalingen en controle meer nodig zou zijn. Uiteraard moest de uniformiteit en standaardisatie van het eindresultaat gegarandeerd blijven.

Met een doorgedreven app resultaat boeken

We ontwikkelden een webapplicatie (gebaseerd op een databank) die de nodige gegevens uit de R&D-databank haalt, de foto’s uit de marketingdatabank neemt, zoveel mogelijk iconen gebruikt en standaardzinnen uit een vertaaldatabank pakt. De applicatie zet al die inhoud netjes in een document met de juiste lay-out én in 27 talen.

Het resultaat is een pdf die niemand nog hoeft na te kijken.

 • Het menselijke werk beperkt zich bij een nieuw product dus tot het definiëren van welke gegevens op het document moeten komen.
 • Wanneer data of foto’s wijzigen, worden de documenten automatisch geüpdatet.
 • Als nieuwe zinnen nodig blijken, ontvangen vertalers een melding en kunnen ze deze rechtstreeks in de vertaaldatabase ingeven.

De productiviteitsverbetering is gigantisch:

 • Er werkt nu nog maar 1 FTE aan de documenten (i.p.v. 4 FTE’s voorheen).
 • De duurtijd vanaf de introductie van nieuw document tot het eindresultaat in 27 talen ging van 3 maanden naar 1 dag.
 • Er worden substantieel minder fouten in de gepubliceerde documenten gemaakt.

Femail

..

Een API platform verbindt verschillende applicaties op een kostefficiënte manier.

Verschillende applicaties laten communiceren.

Verschillende grote bedrijven hebben ons in het verleden een gelijkaardig probleem voorgelegd. Ze gebruiken verschillende communicatiesystemen (e-mail, Fax, Sms e.a.) en verschillende systemen voor contentgeneratie of contentarchivering. Meestal ontstaat dan al snel de nood om de verschillende mogelijkheden te combineren. Het één op één verbinden van zulke systemen resulteert in een exponentieel groeiend aantal interfaces.

Van één op één naar een platform.

De klant wilde een oplossing die toelaat de verschillende systemen op een meer efficiënte wijze te verbinden zonder in te boeten aan capaciteit, snelheid en bedrijfszekerheid.

Een modulair platform laat onbeperkt combineren mogelijk.

Er werd een server applicatie ontwikkeld die werkt als een uiterst snel schakelsysteem met grote capaciteit om berichten op te slaan en door te sturen. Een extern systeem wordt met het schakelsysteem verbonden door een ‘connector’ (interface). Eens verbonden, kan het externe systeem communiceren met alle andere verbonden systemen. Wanneer een bericht om een of andere reden niet kan worden doorgestuurd (bv ontvangende systeem niet beschikbaar) wordt er later opnieuw geprobeerd. Bij aanhoudende problemen wordt de systeembeheerder verwittigd, het bericht gaat nooit ‘verloren’. Tegelijk wordt er een logboek bijgehouden van alle verkeer. Voor heel wat populaire communicatieplatformen zijn ‘connectoren’ beschikbaar. Wanneer de te verbinden applicatie er niet bijzit ontwikkelen we eenmalig een connector.

Enkele typische voorbeelden van geconnecteerde systemen: e-mail, Fax, SMS, IBM MQ, applicaties om promotieboodschappen te genereren, applicatie om pincode te genereren, applicatie om afspraken te bevestigen via SMS, applicatie om mails wettelijk te archiveren enz.

Standox

..

Administratieve software levert significante tijdswinst op

Data capteren uit verschillende softwareprogramma’s

Salesmensen bij Axalta spenderen tot 10% van hun tijd aan het maken van offertes. Dit proces is heel omslachtig. Deze stappen moeten ze ondernemen:

 • Ze hebben geen toegang tot SAP waardoor ze prijsinformatie in een spreadsheet moeten zoeken (duizenden SKU’s)
 • Ze gebruiken bovendien een andere producthiërarchie dan SAP waardoor het moeilijk zoeken is in de lijst
 • Productfoto’s vinden ze in een marketingdatabank terug. Deze worden via de copy-paste-functie in de offerte gezet
 • Omdat de producten van Axalta mogelijks solventen bevatten, moeten de offertes ook de hoeveelheid van deze producten vermelden. Deze informatie wordt uit nog een andere databank gehaald.
 • Tenslotte zet de verkoper alle verzamelde info samen met een begeleidende tekst in een Word document. Aangezien iedereen dit op zijn eigen manier doet, ontbreekt er bovendien een uniforme lay-out in de gemaakte offertes.

Proces automatisatie zorgt voor ultra vlotte werkwijze

Axalta vroeg aan Coteng om het proces te automatiseren zodat verkopers niet langer tijd verliezen met het maken van offertes.

Eenvoudige webtool om offertes op te maken resulteert in meer focustijd

Een webapplicatie die salesmensen kunnen gebruiken vanop eender welke locatie was onze oplossing.

 • De prijsgegevens worden nu automatisch uit SAP gehaald en gegroepeerd volgens klantvriendelijke producthiërarchie.
 • De bijhorende foto’s worden automatisch uit de marketingdatabank genomen en de solventwaarden uit een R&D-applicatie.
 • Dit alles wordt in een nette lay-out gepast volgens de Axalta-huisstijl.
 • Verder controleert de applicatie of de verkoper zich aan de afgesproken regels voor het geven van kortingen houdt en indien nodig wordt de manager van de verkoper automatisch gevraagd om een uitzondering goed te keuren.
 • Wanneer de potentiële klant de offerte goedkeurt, worden de prijzen met bijhorende klant specifieke korting in SAP opgeladen.

Axalta

..

Smart app boost productiviteit

Data verzamelen en KPIs bepalen

Als leverancier van autolak helpt Axalta carrosseriebedrijven om hun productiviteit te verbeteren. Hiervoor moeten veel data verzameld worden over de dagelijkse werking van het bedrijf: werkuren per reparatie, verbruik van verf en andere goederen die nodig zijn voor de herstelling. Wanneer deze gegevens vergaard zijn, kunnen een aantal KPIs worden berekend die aangeven waar verbetering mogelijk is. Voor een consultancydienst is zo’n dienst leveren een tijdrovende en dure aangelegenheid die regelmatig moet worden herhaald om effectief te zijn.

Methode ontwikkelen om productiviteit non-stop te evalueren

Het uitwerken van een oplossing zodat de eigenaars van carrosseriebedrijven permanent hun productiviteit/rendabiliteit kunnen evalueren.

Webapp brengt in real-time bedrijfsprocessen in kaart.

We ontwikkelden een webapplicatie die:

 • via barcodescanning of manuele ingave werkuren aan een voertuig per taak registreert (schuren, primer zetten, enz.);
 • via weegschalen en of manuele ingave het verbruik van verf per wagen bijhoudt;
 • via scanning of manuele ingave het verbruik van andere goederen (tape, schuurpapier, afplakfolie, enz.) per wagen registreert

De applicatie laat de eigenaar toe om in real-time de processen in zijn zaak te monitoren en te managen. Er zijn altijd een aantal vooraf bepaalde KPIs beschikbaar (numeriek of grafisch) zodat de eigenaar weet waar bijsturing nodig is.

Windenergie

Parkwind

..

Automatisatie voor de berekening van de Groene Stroom Certificaten (GSC)

Data verwerken voor de toepassing van de GSC

Parkwind bouwt en exploiteert windmolenparken op zee. Deze windmolens genereren naast elektriciteit ook een constante stroom aan data. Die datastroom kan afwijken door verschillende oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte sensor, onderhoudswerken of simpelweg een teller die zijn maximum heeft bereikt en terug naar nul springt.

Tot voor kort gebruikte Parkwind standaardsoftware om de gegevens te verwerken voor de toepassing van Groene Stroom Certificaten (GSC). Het laden van de gegevens, het corrigeren van afwijkingen en het starten van de verwerking kostte hun ingenieurs elke maand behoorlijk wat tijd. Bovendien waren die acties ook heel gevoelig voor menselijke fouten.

Datastromen efficiënt verwerken

Het opschonen en verwerken van de datastroom rekening houdend met alle mogelijke afwijkingen en uitzonderingen zodat dit de ingenieurs een merkbare tijdswinst oplevert. Efficiënte data verwerking dus.

Automatisering levert significante tijdswinst op

Aanvankelijk werd overwogen om met AI te werken, maar na verdere analyse met de ingenieurs bleek dat de anomalieën makkelijk identificeerbaar waren. AI is zinvol wanneer de logica tussen input en output niet duidelijk is en vergt enorme hoeveelheden historische data om het model te laten ‘leren’. Dus werd geopteerd om het anders aan te pakken. Eerst werden alle mogelijke afwijkende scenario’s gedefinieerd. Vervolgens werd software op maat gebouwd die wist wat te doen bij eventuele afwijkingen. De Groene Stroom Certificaten worden dan automatisch bij de overheid aangevraagd.

Uiteindelijk bespaart deze automatisering Parkwind maandelijks 2 à 3 dagen handmatig en repetitief werk, en worden GSC’s sneller goedgekeurd omdat er geen menselijke fouten meer worden gemaakt. De ingenieurs zijn blij dat ze van deze monotone taak verlost zijn maar toch controle behouden.

Bankindustrie

BNP Paribas Fortis

..

Performante app is dé oplossing voor verplichte data archivering

Nieuwe wetgeving maakt aanpassing communicatieflow noodzakelijk

BNP Paribas Fortis werkt al jaren met een op maat gemaakte communicatiegateway van Coteng. Deze zorgt voor de integratie van verschillende businessapplicaties die direct of indirect te maken hebben met e-mail, fax en sms. Sinds 2018 zijn financiële instellingen verplicht, in het kader van MiFID II, om van alle gepersonaliseerde publiciteit een kopie te archiveren. Het systeem dat de bank vandaag gebruikt om publiciteit via e-mail te versturen heeft die mogelijkheid niet.

Data verwerken en opslaan in gebruiksvriendelijk formaat

De bank vroeg ons om de e-mails te archiveren in een algemeen ondersteund formaat dat de e-mails kan weergeven zoals die aan de klant getoond werden. Hieraan moesten tags toegevoegd worden om zoeken in het archief mogelijk te maken. Zulke publiciteitscampagnes genereren vaak tienduizenden e-mails per uur. Om deze stromen te verwerken is een performante applicatie noodzakelijk.

Uitbreiding op bestaand systeem zorgt voor conforme data archivering

Aan de bestaande gateway werden modules toegevoegd om e-mailberichten met publiciteit op naam om te zetten naar een pdf-formaat en ze te voorzien van de nodige tags (campagne, klant,… ). Deze files worden afgeleverd aan de standaard applicatie die ze archiveert zoals voorgeschreven in de MiFID-II-wetgeving.

Startups

Parlangi

..

Van startup prototype naar professioneel platform

Gebruiksvriendelijk platform voor jong en oud

Parlangi verbindt mensen, meer concreet worden ‘junior’ anderstaligen in contact gebracht met ‘senior’ mentoren die hun moedertaal spreken. De junior leert de taal in een ongedwongen sfeer én de mentor heeft nuttig sociaal contact.

Initieel klopte Parlangi als startup bij Coteng aan. Ze wilden senioren een gebruiksvriendelijk platform met videoverbindingen aanbieden. Daarbij zouden junior en mentor via een databank op basis van taal en interesses gekoppeld worden. En, gebruikers zouden eenvoudig videosessies moeten kunnen inplannen in een online agenda. De uitdaging was om dit te verwezenlijken met een beperkt budget zoals typerend is bij startende bedrijven.

Flexibele architectuur, bij te sturen en op te schalen

In een eerste stap was het belangrijk om het concept uit te proberen met ‘echte’ gebruikers. Daarvoor hebben we een prototype opgezet. Bij startup projecten is het belangrijk om een flexibele architectuur te ontwerpen. Zo kan je het product bijsturen na feedback. Naarmate de startup groeit, moet het geheel ook qua capaciteit schaalbaar zijn.

In dit project is er gewerkt met bestaande bibliotheken om zo de ontwikkelingskosten beperkt te houden. Voor Parlangi was het belangrijk dat ze eigenaar werden van de sourcecode en die ze delen zelf actief konden beheren. Momenteel worden een aantal pagina’s door Parlangi beheerd.

Kostenefficiënt groeien

Met de feedback van het prototype werd de huidige versie van de user interface ontworpen en geïmplementeerd. Deze versie moest ervoor zorgen dat zowel de oudere als de jongere generatie vlot met het platform kon werken. Hiervoor zijn een aantal specifieke componenten op maat gemaakt.

Door de goed doordachte architectuur konden naarmate de ervaring en het budget groeiden geleidelijk aan meer functionaliteiten worden toegevoegd. Zo kon het platform verder uitgebouwd worden voor andere doelgroepen. Zowel de VDAB als verschillende gemeentes zijn recent gestart met het Parlangi platform voor hun integratie- en taalprogramma’s. Daarvoor hebben we een dashboardmodule toegevoegd waarbij een coördinator de progressie van de deelnemers in het traject kan opvolgen.

Omdat niet alle senioren toegang hebben tot een computer en studenten tegenwoordig liever met GSM of tablet werken, is er nu ook een iOS en Android versie van de applicatie beschikbaar.

Voor meer info over Parlangi: www.parlangi.net

Digitale schermen

Quick

..

Webapplicatie op maat integreert marketingcommunicatie

Verschillende systemen per vestiging

De menu- en reclameschermen, promotieacties en muziek in de restaurants werden aangestuurd door verschillende systemen en moesten worden aangezet door het lokale restaurant.

Automatische aansturing vanuit centraal punt

Quick vroeg aan Coteng om een geconnecteerde oplossing te bedenken waardoor alle schermen en muziek in de restaurants - individueel of in groep - vanuit een centraal punt en een geïntegreerd systeem via het internet kunnen aangestuurd worden. De content moest hierbij autonoom blijven afspelen ook wanneer de internetverbinding zou wegvallen.

Tijdswinst en uniformiteit met software op maat

Coteng ontwikkelde een applicatie voor het centrale marketingdepartement.

Via deze applicatie kan de gebruiker:

 • bepalen wat er op een bepaald scherm, in een bepaald restaurant, op een bepaald tijdstip moet worden getoond met of zonder geluid/muziek.
 • video’s, foto’s, presentaties, livebeelden, rollende tekst of combinaties hiervan laten afspelen.

In deze applicatie worden de verschillende soorten inhoud met muziek gecombineerd tot een Play list die meteen ge-previewed kan worden en per week in een schema gepubliceerd wordt.

Om te voorkomen dat schermen uitvallen wanneer het internet wegvalt - wat gebeurt bij de klassieke streamingtechnologie - wordt content voor een volledig schema op de lokale schermen gebufferd en herhaald tot er nieuwe content beschikbaar is.