Privacy disclaimer

www.coteng.com is eigendom van Coteng NV.


Contact details
Adres maatschappelijke zetel: Kruiningenstraat 6 + 8, 2100 Deurne - BELGIË
Tel. +32 3 326 43 13
Fax +32 3 326 42 79
website: www.coteng.com
E-mail: info@coteng.com

BTW-nummer: BE 0443.166.373
RPR: Antwerpen
Bij het bezoeken of gebruiken van onze website gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden


Intellectueel eigendom

De inhoud van de website, inclusief merken, logo's, data, tekeningen, afbeeldingen, product- en bedrijfsnamen, zijn intellectueel eigendom van Coteng NV en rechthebbenden. De reproductie, het gebruik, de weergave, de distributie en de opslag van deze items is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coteng. De toestemming om te gebruiken houdt niet in dat u een licentie krijgt om sommige of al deze elementen te gebruiken.


Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet gepersonaliseerd of aangepast voor specifieke doeleinden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies. De afbeeldingen op de website zijn niet bindend.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet gepersonaliseerd of aangepast voor specifieke doeleinden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies. De afbeeldingen op de website zijn niet bindend.

Coteng kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens op onze website. In het geval deze beperking van aansprakelijkheid in strijd zou zijn met wettelijke bepalingen, dan is de aansprakelijkheid van Coteng beperkt tot het wettelijke maximum.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen (gegevens hierboven vermeld) in over onjuistheden in onze gegevens.

De inhoud van onze website (links inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden. Coteng geeft geen garanties over de prestatie van de site en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte schade die voortvloeit uit de slechte prestatie of onbeschikbaarheid van de site.

Coteng NV kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze site of het gebruik van links en hyperlinks, zonder beperking, verlies van informatie, schade aan programma's of andere gegevens op de computer, schade aan hardware of schade van welke aard ook

De site kan hyperlinks bevatten naar pagina's van derden. Het gebruik van deze links op onze website impliceert geen goedkeuring van de inhoud. Coteng NV verklaart geen enkele controle te hebben over de inhoud of kenmerken van deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor die inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.


Toepasselijk recht

Only Belgian legislation applies to this website. In case of a dispute the court of Antwerp will be competent.


Privacy beleid

Coteng NV verwerkt persoonsgegevens volgens dit privacy beleid en voldoet aan de Europese GDPR-wetgeving. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, stuur ons dan een gedetailleerd bericht privacy@coteng.com of neem contact op met onze administratie.


Verwerkingsdoeleinden

Persoonlijke informatie, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals vragen of berichten, worden vrijwillig verstrekt. We gebruiken deze gegevens om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Coteng NV verstrekt of verkoopt deze persoonsgegevens niet aan derden. Coteng NV zal voldoen aan alle wettelijke vereisten om uw privacy te beschermen volgens de Europese GDPR-verordening.


Juridische gronden voor verwerking

Persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met artikel 6.1 (f) van de AVG-verordening.


Informatie delen en bekendmaken aan derden

Coteng NV verstrekt of verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden zonder uw toestemming.


Bewaartermijnen voor gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en de geschiedenis wordt opgeslagen voor verdere referentie. Op uw verzoek kan deze geschiedenis uit onze gegevens worden verwijderd.


Oefen mijn rechten als betrokkene uit: inzien, corrigeren, verwijderen, beperken, bezwaar maken, persoonsgegevens overdragen

Iedereen heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan ze laten corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn of laten verwijderen voor zover dit bestaande contracten of wettelijke vereisten niet in de weg staat.

Iedereen heeft het recht om de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van art. 6.1 (e) of (f) van de AVG, inclusief bezwaar maken tegen profilering op basis hiervan. Bovendien heeft de gebruiker het recht om een kopie van zijn gegevens (in een gestructureerd, algemeen, machinaal leesbaar formaat) van zijn persoonlijke gegevens op te vragen en om zijn persoonlijke gegevens door te laten sturen naar een ander bedrijf.

Om deze bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de persoon verzocht om een ​​aangetekende brief samen met een kopie van de identiteitskaart (beide zijden) naar Coteng NV te sturen om u te kunnen identificeren.


Klacht

Elke gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie (https://www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


Cookies

Bij een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op uw harde schijf worden opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat de server op uw systeem opslaat wanneer u de website bezoekt.

U kunt cookies in uw webbrowser uitschakelen, hou er rekening mee dat zonder cookies sommige elementen niet correct kunnen worden weergegeven of dat specifieke applicaties mogelijk niet bruikbaar zijn.

De IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen in een database. We gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Uw IP-adres kan worden gebruikt om u te identificeren en om brede demografische informatie te verzamelen.

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.