Axalta

..

Hoe slimme software op maat zorgt voor meer productiviteit

Technische fiches samenstellen en onderhouden

De marketingdienst van Axalta creëert en onderhoudt technische fiches/handleidingen voor meer dan 3000 SKU’s in 27 talen. 4 FTE’s waren bevoegd voor het aanmaken en onderhouden van alle documenten.

Dit was hun oorspronkelijke werkwijze:

 • De originele versie van de documenten werd telkens samengesteld met data en veiligheidszinnen van R&D, de foto’s kwamen uit de marketingafdeling en die gegevens werden verder aangevuld met vrije tekst.
 • De originele versie werd voor vertaling naar 27 gespecialiseerde vertalers gestuurd.
 • In de vertaalde documenten werd gecheckt of de data klopten en de lay-out werd aangepast omdat de vertalingen vaak langer bleken dan de originele tekst.

Van manueel samenstellen tot proces automatisatie

Axalta wilde dit proces automatiseren zodat er na het samenstellen van het basisdocument geen werk voor vertalingen en controle meer nodig zou zijn. Uiteraard moest de uniformiteit en standaardisatie van het eindresultaat gegarandeerd blijven.

Met een doorgedreven app resultaat boeken

We ontwikkelden een webapplicatie (gebaseerd op een databank) die de nodige gegevens uit de R&D-databank haalt, de foto’s uit de marketingdatabank neemt, zoveel mogelijk iconen gebruikt en standaardzinnen uit een vertaaldatabank pakt. De applicatie zet al die inhoud netjes in een document met de juiste lay-out én in 27 talen.

Het resultaat is een pdf die niemand nog hoeft na te kijken.

 • Het menselijke werk beperkt zich bij een nieuw product dus tot het definiëren van welke gegevens op het document moeten komen.
 • Wanneer data of foto’s wijzigen, worden de documenten automatisch geüpdatet.
 • Als nieuwe zinnen nodig blijken, ontvangen vertalers een melding en kunnen ze deze rechtstreeks in de vertaaldatabase ingeven.

De productiviteitsverbetering is gigantisch:

 • Er werkt nu nog maar 1 FTE aan de documenten (i.p.v. 4 FTE’s voorheen).
 • De duurtijd vanaf de introductie van nieuw document tot het eindresultaat in 27 talen ging van 3 maanden naar 1 dag.
 • Er worden substantieel minder fouten in de gepubliceerde documenten gemaakt.

Quick

..

Webapplicatie op maat integreert marketingcommunicatie

Verschillende systemen per vestiging

De menu- en reclameschermen, promotieacties en muziek in de restaurants werden aangestuurd door verschillende systemen en moesten worden aangezet door het lokale restaurant.

Automatische aansturing vanuit centraal punt

Quick vroeg aan Coteng om een geconnecteerde oplossing te bedenken waardoor alle schermen en muziek in de restaurants - individueel of in groep - vanuit een centraal punt en een geïntegreerd systeem via het internet kunnen aangestuurd worden. De content moest hierbij autonoom blijven afspelen ook wanneer de internetverbinding zou wegvallen.

Tijdswinst en uniformiteit met software op maat

Coteng ontwikkelde een applicatie voor het centrale marketingdepartement.

Via deze applicatie kan de gebruiker:

 • bepalen wat er op een bepaald scherm, in een bepaald restaurant, op een bepaald tijdstip moet worden getoond met of zonder geluid/muziek.
 • video’s, foto’s, presentaties, livebeelden, rollende tekst of combinaties hiervan laten afspelen.

In deze applicatie worden de verschillende soorten inhoud met muziek gecombineerd tot een Play list die meteen ge-previewed kan worden en per week in een schema gepubliceerd wordt.

Om te voorkomen dat schermen uitvallen wanneer het internet wegvalt - wat gebeurt bij de klassieke streamingtechnologie - wordt content voor een volledig schema op de lokale schermen gebufferd en herhaald tot er nieuwe content beschikbaar is.

Axalta

..

Smart app boost productiviteit

Data verzamelen en KPIs bepalen

Als leverancier van autolak helpt Axalta carrosseriebedrijven om hun productiviteit te verbeteren. Hiervoor moeten veel data verzameld worden over de dagelijkse werking van het bedrijf: werkuren per reparatie, verbruik van verf en andere goederen die nodig zijn voor de herstelling. Wanneer deze gegevens vergaard zijn, kunnen een aantal KPIs worden berekend die aangeven waar verbetering mogelijk is. Voor een consultancydienst is zo’n dienst leveren een tijdrovende en dure aangelegenheid die regelmatig moet worden herhaald om effectief te zijn.

Methode ontwikkelen om productiviteit non-stop te evalueren

Het uitwerken van een oplossing zodat de eigenaars van carrosseriebedrijven permanent hun productiviteit/rendabiliteit kunnen evalueren.

Webapp brengt in real-time bedrijfsprocessen in kaart.

We ontwikkelden een webapplicatie die:

 • via barcodescanning of manuele ingave werkuren aan een voertuig per taak registreert (schuren, primer zetten, enz.);
 • via weegschalen en of manuele ingave het verbruik van verf per wagen bijhoudt;
 • via scanning of manuele ingave het verbruik van andere goederen (tape, schuurpapier, afplakfolie, enz.) per wagen registreert

De applicatie laat de eigenaar toe om in real-time de processen in zijn zaak te monitoren en te managen. Er zijn altijd een aantal vooraf bepaalde KPIs beschikbaar (numeriek of grafisch) zodat de eigenaar weet waar bijsturing nodig is.

Axalta

..

Administratieve software levert significante tijdswinst op

Data capteren uit verschillende softwareprogramma’s

Salesmensen bij Axalta spenderen tot 10% van hun tijd aan het maken van offertes. Dit proces is heel omslachtig. Deze stappen moeten ze ondernemen:

 • Ze hebben geen toegang tot SAP waardoor ze prijsinformatie in een spreadsheet moeten zoeken (duizenden SKU’s)
 • Ze gebruiken bovendien een andere producthiërarchie dan SAP waardoor het moeilijk zoeken is in de lijst
 • Productfoto’s vinden ze in een marketingdatabank terug. Deze worden via de copy-paste-functie in de offerte gezet
 • Omdat de producten van Axalta mogelijks solventen bevatten, moeten de offertes ook de hoeveelheid van deze producten vermelden. Deze informatie wordt uit nog een andere databank gehaald.
 • Tenslotte zet de verkoper alle verzamelde info samen met een begeleidende tekst in een Word document. Aangezien iedereen dit op zijn eigen manier doet, ontbreekt er bovendien een uniforme lay-out in de gemaakte offertes.

Proces automatisatie zorgt voor ultra vlotte werkwijze

Axalta vroeg aan Coteng om het proces te automatiseren zodat verkopers niet langer tijd verliezen met het maken van offertes.

Eenvoudige webtool om offertes op te maken resulteert in meer focustijd

Een webapplicatie die salesmensen kunnen gebruiken vanop eender welke locatie was onze oplossing.

 • De prijsgegevens worden nu automatisch uit SAP gehaald en gegroepeerd volgens klantvriendelijke producthiërarchie.
 • De bijhorende foto’s worden automatisch uit de marketingdatabank genomen en de solventwaarden uit een R&D-applicatie.
 • Dit alles wordt in een nette lay-out gepast volgens de Axalta-huisstijl.
 • Verder controleert de applicatie of de verkoper zich aan de afgesproken regels voor het geven van kortingen houdt en indien nodig wordt de manager van de verkoper automatisch gevraagd om een uitzondering goed te keuren.
 • Wanneer de potentiële klant de offerte goedkeurt, worden de prijzen met bijhorende klant specifieke korting in SAP opgeladen.

BNP Paribas Fortis

..

Performante app is dé oplossing voor verplichte data archivering

Nieuwe wetgeving maakt aanpassing communicatieflow noodzakelijk

BNP Paribas Fortis werkt al jaren met een op maat gemaakte communicatiegateway van Coteng. Deze zorgt voor de integratie van verschillende businessapplicaties die direct of indirect te maken hebben met e-mail, fax en sms. Sinds 2018 zijn financiële instellingen verplicht, in het kader van MiFID II, om van alle gepersonaliseerde publiciteit een kopie te archiveren. Het systeem dat de bank vandaag gebruikt om publiciteit via e-mail te versturen heeft die mogelijkheid niet.

Data verwerken en opslaan in gebruiksvriendelijk formaat

De bank vroeg ons om de e-mails te archiveren in een algemeen ondersteund formaat dat de e-mails kan weergeven zoals die aan de klant getoond werden. Hieraan moesten tags toegevoegd worden om zoeken in het archief mogelijk te maken. Zulke publiciteitscampagnes genereren vaak tienduizenden e-mails per uur. Om deze stromen te verwerken is een performante applicatie noodzakelijk.

Uitbreiding op bestaand systeem zorgt voor conforme data archivering

Aan de bestaande gateway werden modules toegevoegd om e-mailberichten met publiciteit op naam om te zetten naar een pdf-formaat en ze te voorzien van de nodige tags (campagne, klant,… ). Deze files worden afgeleverd aan de standaard applicatie die ze archiveert zoals voorgeschreven in de MiFID-II-wetgeving.

Femail

..

Een API platform verbindt verschillende applicaties op een kostefficiënte manier.

Verschillende applicaties laten communiceren.

Verschillende grote bedrijven hebben ons in het verleden een gelijkaardig probleem voorgelegd. Ze gebruiken verschillende communicatiesystemen (e-mail, Fax, Sms e.a.) en verschillende systemen voor contentgeneratie of contentarchivering. Meestal ontstaat dan al snel de nood om de verschillende mogelijkheden te combineren. Het één op één verbinden van zulke systemen resulteert in een exponentieel groeiend aantal interfaces.

Van één op één naar een platform.

De klant wilde een oplossing die toelaat de verschillende systemen op een meer efficiënte wijze te verbinden zonder in te boeten aan capaciteit, snelheid en bedrijfszekerheid.

Een modulair platform laat onbeperkt combineren mogelijk.

Er werd een server applicatie ontwikkeld die werkt als een uiterst snel schakelsysteem met grote capaciteit om berichten op te slaan en door te sturen. Een extern systeem wordt met het schakelsysteem verbonden door een ‘connector’ (interface). Eens verbonden, kan het externe systeem communiceren met alle andere verbonden systemen. Wanneer een bericht om een of andere reden niet kan worden doorgestuurd (bv ontvangende systeem niet beschikbaar) wordt er later opnieuw geprobeerd. Bij aanhoudende problemen wordt de systeembeheerder verwittigd, het bericht gaat nooit ‘verloren’. Tegelijk wordt er een logboek bijgehouden van alle verkeer. Voor heel wat populaire communicatieplatformen zijn ‘connectoren’ beschikbaar. Wanneer de te verbinden applicatie er niet bijzit ontwikkelen we eenmalig een connector.

Enkele typische voorbeelden van geconnecteerde systemen: e-mail, Fax, SMS, IBM MQ, applicaties om promotieboodschappen te genereren, applicatie om pincode te genereren, applicatie om afspraken te bevestigen via SMS, applicatie om mails wettelijk te archiveren enz.