Inwerken

Verkennend

Verkennend gesprek

We bepalen de omvang en het doel van de te ontwikkelen software.

Intakegesprek

Intakegesprek

We ontmoeten andere leden van het team, stellen vragen om de relevante processen te begrijpen. Dit creëert betrokkenheid en laat ons toe mogelijke toegevoegde waarde voor u te detecteren.

De

De offerte

We maken een voorstel, met een vaste prijs indien gewenst, en we geven een schatting van de tijd nodig om het project volledig uit te voeren.

Agile

Zodra we een officiële GO hebben, maken we een mijlpaalplanning en gaan we zo snel mogelijk naar een MVP (Minimal Viable Product), zodat je kan beginnen testen. Wij geloven in snelle prototyping, zodat het idee kan groeien en waar nodig bijgesteld. In de volgende versie integreren we die feedback.

Partnership

Gedurende het hele proces zullen we een budgetwaakhond zijn en u adviseren over de impact van een beslissing of verzoek. Maar tegelijkertijd zijn we niet het bedrijf dat zal proberen om het maximale uit elk wijzigingsverzoek te halen. Integendeel, we hebben een relatie als partners en we zullen u behandelen zoals we zelf ook behandeld zouden willen worden.

Klantentevredenheid

Het ultieme doel! We werken maar voor een beperkt aantal opdrachtgevers en de relatie met onze klanten is hecht en persoonlijk. Daarom willen we dat ze gelukkig zijn en dat is niet alleen een ambitie, we meten het ook.

..